År 2022 var ett osäkert år – men stiftelsens placeringsteam landade på fötterna

Text: Sebastian Dahlström | Bild: Linda Svarfvar, Studio Svarte

Inflation, höga räntor, krig, sanktioner, skenande energipriser och en sluten kinesisk marknad. År 2022 var året då kriserna lades på hög. Men med en oförändrad placeringsstrategi med fokus på nordiska kvalitetsbolag klarade placeringsdirektör Christian Backholm och hans team även den här stormen.

Osäkerhet. Det är ordet som Stiftelsens för Åbo Akademi placeringsdirektör Christian Backholm väljer för att beskriva år 2022.

Inflation, höga räntor, krig, sanktioner, skenande energipriser och en sluten kinesisk marknad. År 2022 var året då kriserna lades på hög.

Våren 2020 lamslog coronapandemin börsen. Året därpå hade pandemins svallvågor redan lagt sig, och i börshandeln rådde ett casinotänkande när riskfyllda aktier köptes till höger och vänster i takt med att centralbankerna sprutade in mera pengar på marknaden.

När år 2022 tog vid var tongångarna redan bistrare, och inflationen hade nått oroväckande nivåer. Centralbankerna drog i handbromsen – och det med besked.

– Lika aggressiva räntehöjningar har åtminstone inte jag upplevt under min tid som portföljförvaltare, säger Backholm.

Många drog paralleller till 1970-talet och målade upp framtidsscenarier om en lång period av hög inflation. Energipriserna hade redan börjat skena iväg, liksom priset på mat och råvaror. Den kinesiska marknaden gick på sparlåga till följd av landets nolltolerans mot covid-19, vilket ansträngde leverantörskedjorna. Och till råga på allt inledde Ryssland den 24 februari ett anfallskrig mot Ukraina med politiska sanktioner och ytterligare osäkerhet som följd.

– Visst var man ganska orolig för hur det skulle gå. Det var mycket som hände på en gång, säger Backholm.

När vi skriver 2023 kvarstår flera av orosmolnen. Fortfarande återstår att se hur mycket centralbankerna verkligen måste höja räntan för att få ner inflationen. Men samtidigt ser placeringsdirektör Backholm ljusglimtar.

– Det blev ingen smällkall vinter, vilket har bidragit till att energipriserna kommit ner. Det inverkar i sin tur positivt på både tillväxten och inflationen i Europa. Kina har för sin del öppnat samhället och verkar klara smittspridningen

Eliminerade Ryssland ur portföljen

Stiftelsen för Åbo Akademi äger aktier i finska och svenska kvalitetsbolag. Den strategin har man inte ruckat på, och det har visat sig vara en bra strategi speciellt under turbulenta tider på börsen. År 2022 blev man ändå tvungen att fatta snabba avyttringsbeslut till följd av kriget i Ukraina.

– Vi hade en hel del Nokian Renkaat i portföljen, och drabbades av en smäll. Kort efter att kriget brutit ut gjorde vi en snabbanalys och kunde konstatera att de operativa riskerna blev allt för stora eftersom största delen av bolagets produktion var belägen i Ryssland.

Christian Backholm och hans team valde att snabbt eliminera Rysslandsrisken och sålde bort hela innehavet i Nokian Renkaat. Kursen hade redan fallit med hälften, men man lyckades rädda en hel del värde ändå.

– Jag tycker vi skötte det väl eftersom vi reagerade snabbt.

Bra resultat med tanke på omständigheterna

År 2021 var ett rekordår för stiftelsens placeringsportfölj, då avkastningen blev hela 19 procent. År 2022 landade aktieportföljen på minus 12,4 procent, och hela placeringsportföljen på minus 13 procent. Backholm beskriver detta som ett bra resultat med tanke på omständigheterna.

– Vårt största innehav, Sampo, hade en totalavkastning på 22 procent. Våra tre största innehav, Sampo, Neste och UPM, hade alla en positiv totalavkastning. Som helhet kom vår aktieportfölj inte ner lika mycket som marknaden.

I en turbulent miljö med höga räntor känns det bra att äga stabila kvalitetsbolag. Backholm säger att placeringsstrategin är utarbetad för att hålla under både hög- och lågkonjunkturer.

Backholm säger att placeringsstrategin är utarbetad för att hålla under både hög- och lågkonjunkturer.

– Största delen av våra bolag har starkt kassaflöde och låg skuldsättning. Högt skuldsatta bolag kommer att få problem när räntorna hålls höga, men vår placeringsstrategi ska hålla i vått och torrt.

Hållbara investeringsprinciper, det som inom börsvärlden kallas ESG, är fortsättningsvis en ledstjärna för Backholm och hans placeringsteam, och stiftelsens aktieportfölj har nyligen fått betyget “mycket god” i en omfattande utomstående utvärdering.

Storinvestering på fastighetssidan

Fördelningen av stiftelsens tillgångar ligger på 60 procent aktier, 30 procent fastigheter och 10 procent obligationer.

Fördelningen av stiftelsens tillgångar ligger på 60 procent aktier, 30 procent fastigheter och 10 procent obligationer.

På fastighetssidan är storprojektet under de kommande åren nybygget i kvarteret Stjärnan, beläget i hjärtat av Åbo Akademis campus i Åbo. Rivningen av den gamla universitetsbyggnaden är på slutrakan, och den nya byggnaden i Åbo väntas stå klart i början av år 2025.

– Det kommer att sätta press på kapitalhanteringen under de följande två åren.

Kriserna är ingalunda förbi

Även om placeringsdirektör Christian Backholm ser försiktigt positivt på det kommande året understryker han att de kriser på placeringsmarknaden som år 2022 förde med sig ingalunda är förbi.

– Långt ifrån. På 1970-talet lättade centralbankerna på penningpolitiken för tidigt, vilket ledde till att inflationen tog ny fart. Det misstaget vill de inte göra igen. Så jag tror att vi får leva med höga räntor ännu en längre tid.

Christian Backholm väntar sig inga stora uppgångar år 2023. Om aktieportföljen avkastar i linje med dividenderna får man vara nöjd.

– Portföljen ligger nu på ca 800 miljoner euro, och som bäst låg den på ca 870 miljoner euro. Jag tror det kommer att ta åtminstone ett par år innan vi når den tidigare toppen.

ESG

E=Environment
Miljö: fokus på klimatförändring och växthusgaser, förbrukning av vatten, energiförbrukning, hantering av avfall och föroreningar, hur man använder sig av icke förnybara resurser samt minskning av skogsarealen.

S=Social
Socialt ansvar: hur beaktas de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor för de anställda (hälsa och säkerhet), boende i närmiljön och fattigdom.

G=Governance
Bolagsstyrning: om företaget kommunicerar ut rätt information och om informationen är transparent, ledningslöner, mutor och korruption, styrelsens uppbyggnad och mångfald samt företagets skattestrategi.

Källa: Stiftelsens för Åbo Akademi ESG-strategi