Museerna blir alltmer tillgängliga

Text: Christoffer Holm | Bild: Jaska Poikonen

Stiftelsens museiverksamhet har ett positivt år bakom sig. År 2022 innebar en återgång till normala besökssiffror, trots pandemins fortsatta påverkan, men också satsningar på att digitalisera både museerna och arkivsamlingarna. Dessutom ordnades ett rekordantal konserter.

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett omfattande musealt arv. Förutom tre aktiva museer inbegriper verksamheten konserter, samarbeten, arkiv- och konstsamlingar samt ett ständigt blickande både bakåt och framåt. År 2022 lyckades man nå goda framgångar på flera håll.

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett omfattande musealt arv. Förutom tre aktiva museer inbegriper verksamheten konserter, samarbeten, arkiv- och konstsamlingar

Stiftelsens nya museichef är nöjd. Teemu Kirjonen anställdes i slutet av sommaren och satte sig snabbt in i verksamheten vid stiftelsens tre museer: Sibeliusmuseum, Ett Hem och Casa Haartman.

– Musik är givetvis ett bekant element från mitt förra jobb på Lahtis stadsorkester, men här finns så många andra element. Det har varit väldigt givande att komma in i både musei- och stiftelsevärlden, säger Kirjonen.

Digitalisering och positiva siffror

Då Kirjonen ser tillbaka på år 2022 lyfter han snabbt upp de goda besökssiffrorna. Förra året uppgick de fysiska museibesöken till cirka 14 000. Därtill registrerades runt 2 500 virtuella besök.

Förra året uppgick de fysiska museibesöken till cirka 14 000. Därtill registrerades runt 2 500 virtuella besök.

– De virtuella besöken är en ny företeelse, men att de fysiska besöken är tillbaka på samma nivå som innan pandemin, fastän museerna var öppna färre dagar även år 2022, det är mycket glädjande, säger Kirjonen.

Att öppna museerna för virtuella besök är en ny satsning. År 2022 var museet Ett Hem först ut bland stiftelsens byggnader att öppna för virtuella rundvandringar i webbportalen Digimuseo.fi. Det skedde i samband med museets 90-årsdag.

– En digitalisering ersätter inte den fysiska upplevelsen men ger stora möjligheter att göra samlingarna och byggnaderna tillgängliga för en större publik, även geografiskt, säger Kirjonen.

För Ett Hem var digitaliseringen mycket viktig, särskilt eftersom museet var stängt hela året, bland annat i och med den intilliggande byggnaden Gadolinias rivning. Verksamheten fortgick trots det, med bland annat fotografering av museets olika föremål.

Ökad tillgänglighet och konsertrekord

Kirjonen och den övriga museipersonalen fortsätter jobba energiskt för att göra museerna mer tillgängliga både fysiskt och digitalt. Under 2022 satsade Sibeliusmuseum också på att göra en större del av Sibeliusmuseums arkivsamslingar digitala. Dessutom inleddes en renovering för att modernisera toaletterna. Museerna Ett Hem och Casa Haartman lanserade därtill nya hemsidor.

Kirjonen och den övriga museipersonalen fortsätter jobba energiskt för att göra museerna mer tillgängliga både fysiskt och digitalt.

– Meningen är att fortsätta öppna upp och öka tillgängligheten, även till sådant som besökaren inte vanligtvis ser och når, såsom olika arkivsamlingar och vissa delar av byggnaderna, säger Kirjonen.

Han påpekar att en del avgörs av hur läget fortsätter normaliseras efter pandemin. Det är en stor fråga. Samtidigt ska utvecklingen förankras i stiftelsens kulturarbete.

– Att föra samman tre museer, som tidigare fungerade skilt, ger möjlighet att bygga något nytt.

Vid sidan av ett flertal utställningar stod museiverksamheten under år 2022 också värd för ett rekordantal konserter. Året var ändå exceptionellt eftersom flera konserter skjutits upp från tidigare år.

– Hela hösten gick bra och flera konserter var till och med slutsålda, säger Kirjonen.

Sibeliusmuseum lanserade dessutom en ny konsertserie med bland annat elektroakustiska kompositioner, jazz och genreöverskridande musik: Fredagar på Sibbe. Konsertserien är en fortsättning på sommarens utomhuskonserter Sibbe Atrium Live!

Sibeliusmuseum lanserade dessutom en ny konsertserie med bland annat elektroakustiska kompositioner, jazz och genreöverskridande musik: Fredagar på Sibbe.

Pris och miljöarbete

I maj var det också dags för utdelning av Freja-priset, ett nytt kulturpris som delas ut av Stiftelsen för Åbo Akademi. Priset gick till tre vinnare i kompositionstävlingen Vox Quercus, som delvis var kopplad till Sibeliusmuseums Pehr Kalm-utställning.

I maj var det också dags för utdelning av Freja-priset, ett nytt kulturpris som delas ut av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Museet fick också en utmärkelse då Akademiska Orkestern, som tillsammans med de akademiska körerna Brahe Djäknar och Florakören övar i Sibeliusmuseum, valde att tilldela museet Axel Gabriel Ingelius-utmärkelsen. Utmärkelsen tilldelades museet för dess stora insatser för Jean Sibelius livsverk och Finlands musikliv.

– Det är verkligen fint. Orkestern, körerna och museet har ett bra samarbete som är viktigt och naturligt. Att ha levande musik på ett musikmuseum känns bra, säger Kirjonen.

Under året valde stiftelsens tre museer också att gå med i Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet. Mycket av museernas miljöarbete koordineras redan från stiftelsen, men genom klimatlöftet kan museerna bli ännu mer hållbara i vardagen.