Nutidskonst ur Roger Broos donationssamling ställdes ut i Åbo och Jakobstad

Text: Annika Welling-Nyberg, Freja Harkke | Bild: Annika Welling-Nyberg, Linus Lindholm | Video: Maria Rautio-Runeberg

År 2021 fick Stiftelsen för Åbo Akademi motta en stor konstdonation ur Roger Broos omfattande konstsamling. Donationen på omkring 150 verk gjordes av Broos änka Harriet Silius. I september-november 2022 ställdes en del av donationssamlingen ut i Åbo och i februari 2023 kunde utställningen beskådas i Jakobstad.

Kanslirådet Roger Broo (1945–2017) var en aktiv och välkänd profil inom den finlandssvenska högskole- och fondvärlden samt inom kultur. Under 33 år arbetade han som förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi och verkade även som delegationsmedlem vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Han deltog i samhällsdebatten bland annat i fråga om utbildningspolitik och svenskans ställning, och även efter pensioneringen år 2010 fortsatte han sitt samhällsengagemang i föreningar och stiftelser.

En av Broos största intressen var konstsamlande, vilket med åren gav upphov till en samling innefattande över 400 konstverk. Efter Broos bortgång donerades omkring 150 verk till Stiftelsen för Åbo Akademi av hans änka Harriet Silius, professor emerita i kvinnovetenskap.

I samband med donationen i oktober 2021 berättade Silius om sin makes önskan angående konstsamlingen:

– Det är mycket naturligt att välja Stiftelsen för Åbo Akademi som mottagare av donationen eftersom Roger Broo placerade en del av sin samling på akademins olika väggar. Akademin och konsten var väldigt viktiga för honom. I donationen ingår tavlor som redan var deponerade i Åbo Akademis olika byggnader i Åbo och Vasa samt i yrkeshögskolan Novias byggnader i Vasa och Jakobstad.

I donationen ingår tavlor som redan var deponerade i Åbo Akademis olika byggnader i Åbo och Vasa samt i yrkeshögskolan Novias byggnader i Vasa och Jakobstad.

Broos konstsamling började ta form på 1970-talet och med åren fick han mersmak:

– I början köpte han mest grafik och litografier, sådant som man har möjlighet att köpa i en småbarnsfamilj. Senare utvidgades hans intresse och han fick möjligheter att köpa större oljemålningar, sådana man inte har utrymme för hemma på sin vardagsrumsvägg, säger Silius.

Som konstsamlare var Broo främst intresserad av inhemsk nutidskonst med dagsaktuell och samhällskritisk vinkling. Också uttrycksfulla verk med positiv stämning tilltalade honom. Då Broo besökte gallerier och utställningar talade han ofta med konstnärerna. Att stödja unga lokala konstnärer låg honom varmt om hjärtat, och många av dessa kom senare att etablera sig även internationellt.

Carina Granlund, Porträtt av Roger Broo, 2005

Mer än mina ögon kan se i Vattenlagret i Åbo och på Campus Allegro i Jakobstad

Hösten 2022 fick 39 verk ur donationssamlingen allt ljus på sig i utställningen Mer än mina ögon kan se. Verken visades i den unika miljön i Vattenlagret invid Observatoriet, som ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi. Många av konstverken ställdes nu ut för första gången till allmänhetens påseende. I februari 2023 ställdes verken ut på Campus Allegro i Jakobstad. Utställningen i Jakobstad gjordes i samarbete med Novia. För hängningen svarade Joakim Finholm tillsammans med bildkonststuderande vid Novia.

Hösten 2022 fick 39 verk ur donationssamlingen allt ljus på sig i utställningen Mer än mina ögon kan se.

– För Roger Broo stod människan i centrum i det dagliga arbetet. Kanske var det därför som människor intresserade honom även som konstsamlare. Verken i utställningen berättar om mänskliga egenskaper. Framför dessa verk kan vi känna igen och dela många av våra egna erfarenheter och känslor, säger utställningens kurator FM Tuija Peltomaa.

Broo själv ansåg att samlardriften finns inbyggd även i nutidsmänniskan.

– Att samla konst handlar om att efterlämna spår. Det är att vårda minnen och att ordlöst berätta och dela historier om livet till kommande generationer, konstaterar Peltomaa.

– Att samla konst handlar om att efterlämna spår. Det är att vårda minnen och att ordlöst berätta och dela historier om livet till kommande generationer, konstaterar Peltomaa.

Intendent Ulrika Grägg ansvarar för stiftelsens konstsamling och stod också för koordineringen av utställningen. Enligt Grägg är donationssamlingens nutidskonst ett ypperligt komplement till den äldre konsten i stiftelsens samlingar, som innehåller inhemska verk från guldåldern samt porträtt och konstverk med anknytning till Åbo Akademis historia och fastigheter. Stiftelsen ville visa sin tacksamhet genom att sätta upp en utställning, så att även allmänheten kunde få ta del av konsten.

– Det kändes logiskt att sätta upp en separat utställning, eftersom samlingen i sig själv var en enhetlig helhet. Fokus för utställningen var samlaren och hans syn på konsten. I samlingen finns konstnärer som företräder olika delar av Svenskfinland samt finskspråkiga konstnärer och konstnärer från andra länder. Det är glädjande att se att flera av de unga konstnärer som Roger stödde i början av deras karriärer idag har erhållit framgång, säger Grägg och fortsätter:

– När utställningen visades i Åbo hade vi en förhoppning om att den kunde ställs ut även på annan ort. Att det skulle gå så snabbt att hitta en lämplig plats, var mera än vi vågat hoppas på. Initiativet till att sätta upp utställningen i Jakobstad kom från Novias prefekt Håkan Omars, som ville att utställningen skulle ingå i Campus Allegros 10-årsjubileum. Roger Broo var en av bakgrundsfigurerna som bidrog till att campuset förverkligades.

Eftersom donationssamlingen idag ingår i stiftelsens konstsamling kan verken utlånas till konstmuseer och till övriga utställningar för viss tid. Stiftelsen för Åbo Akademi är medlem i föreningen Finska konststiftelser rf, som regelbundet ordnar utställningar runtom i Finland.

Huvudbild: Mirimari Väyrynen, Suljetut ovet, 2001.

Plock ur Roger Broos karriär
Kanslirådet, hedersdoktor Roger Broo (1945–2017)
Förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi 1977–2010
Delegationsmedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi 1989–2017
Hedersdoktor vid Åbo Akademi 2011
Svenska Kulturfondens styrelseordförande 2001–2007
Svenska Kulturfondens delegationsordförande 1993–1995
Svenska kulturfondens ordförande 1993–1995
Svenska kulturfondens viceordförande 1988–1992
Ordförande för interimsstyrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi juni-september 2006
Ordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 2006–2014
Ordförande för Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry
Ordförande för Amos Andersons konstmuseum
Ordförande i föreningen Pro Houtskär rf
Vice ordförande i Åbolands skärgårdsstiftelse