Erik Östmans engagemang och positiva attityd belönades med Ralf Törngren-priset

Text: Veronica Aspelin-Forsell | Bild: Simo Ahtee

Ralf Törngren-priset tilldelas sedan år 2001 årligen en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter har gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår. År 2023 utsågs fjärde årets kemi- och processteknikstuderande samt styrelsens för Åbo Akademi studentrepresentant Erik Östman till mottagare av priset.

Det var med stor glädje Erik Östman mottog beskedet om att han hade nominerats till kandidat för Ralf Törngren-priset år 2023. Patrik Henelius, dekan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, stod bakom nomineringen. Vid fakulteten uppskattas framför allt Östmans fleråriga insatser för utveckling av universitetets fastigheter.

– Erik Östmans positiva attityd, professionalism, engagemang och intresse för utveckling gör att det är ytterst glädjande att kunna föreslå honom som kandidat för Ralf Törngren-priset, konstaterade Henelius i samband med nomineringen.

– Erik Östmans positiva attityd, professionalism, engagemang och intresse för utveckling gör att det är ytterst glädjande att kunna föreslå honom som kandidat för Ralf Törngren-priset, konstaterade Henelius i samband med nomineringen.

I prismotiveringen nämns Östmans engagemang för bland annat Åbo Akademis Studentkår och den egna ämnesföreningen Kemistklubben. Åbo Akademis Studentkår valde enhälligt Östman till studentrepresentant i Åbo Akademis styrelse för perioden 1.1.2023–31.12.2024.

Studerande kan påverka

Erik Östman, bosatt i Åbo men ursprungligen från Nykarleby, mottog Ralf Törngren-priset i samband med Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte i maj 2023. Prissumman är 6 000 euro. För honom var priset en påminnelse om att studentengagemang verkligen lönar sig.

– Jag har alltid tyckt om problemlösning och att hjälpa människor . Speciellt utbildningsfrågor och fastighetsutveckling har intresserat mig. Jag har verkligen njutit av att delta i utvecklingsprojekten vid Åbo Akademi, konstaterar Östman.

För honom var priset en påminnelse om att studentengagemang verkligen lönar sig.

Östman studerar kemi- och processteknik sedan år 2019 och också hans studentengagemang sträcker sig tillbaka till det året. Östman menar att man som studerande med låg tröskel ska ställa upp i val, engagera sig inom studentkåren och ämnesföreningarna. Varje studerande har själv möjlighet att påverka sin studietid och -miljö.

– Genom mitt studentengagemang har jag även lärt mig mycket användbart inför framtiden, fått ett brett nätverk och minnen för livet, tillägger Östman.

– Genom mitt studentengagemang har jag även lärt mig mycket användbart inför framtiden, fått ett brett nätverk och minnen för livet, tillägger Östman.

Se videointervjun med Ralf Törngren-vinnaren Erik Östman:

Videon syns endast om du har godkänt sajtens webbkakor. 

Ralf Törngren-priset instiftades år 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi för att hedra Ralf Törngrens insatser för stiftelsen, Åbo Akademi och dess studentkår. Ralf Törngren (1899–1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi 1931–1948 och bland annat riksdagsledamot för Svenska folkpartiet, därtill social-, finans-, utrikes- och statsminister samt partiets ordförande. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.