Nyinstiftade Freja-priset belönar åboländska kulturutövare

Text: Annika Welling-Nyberg, Freja Harkke | Bild: Camilla Linko | Ljudklipp: Mervi Kurki

Stiftelsen för Åbo Akademi beslöt år 2021 att instifta ett nytt kulturpris, Freja-priset, som riktar sig till olika kulturutövare. Priset delas ut vartannat år. Det första Freja-priset utdelades fredagen 6 maj 2022 av Stiftelsen för Åbo Akademi till tre vinnare i kompositionstävlingen Vox Quercus (Ekens ljud).

För Stiftelsen för Åbo Akademi är det nya kulturpriset ett sätt att framhäva vikten av kulturverksamhet:

– Stiftelsen är en ansedd och ansvarsfull möjliggörare och upprätthållare av vetenskaplig forskning, konst och kultur. Med det nya Freja-priset vill vi lyfta fram kulturens betydelse och uppmärksamma kulturutövare inom olika konstfält, i år inom musiken, säger Lasse Svens, skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Stiftelsen för Åbo Akademi beslöt år 2021 att instifta ett nytt kulturpris, Freja-priset, som riktar sig till olika kulturutövare.

Freja-priset delas i fortsättningen ut vartannat år till en eller flera åboländska kulturutövare i olika branscher. År 2022 utdelades priset om 12 000 euro till vinnaren i kompositionstävlingen Vox Quercus. Tävlingen, som arrangerades av Sibeliusmuseum och Stiftelsen för Åbo Akademi, var öppen för alla slags musikgenrer.

Kompositionstävlingen Vox Quercus efterlyste musik som inspirerats av den närmare 300-åriga ek som står intill Aura å. Eken sägs vara en kvarleva från den botaniska trädgård vetenskapsmannen Pehr Kalm anlade på tomten i medlet av 1700-talet.

Mervi Kurki

De tre vinnarbidragen valdes av en professionell jury utsedd av Sibeliusmuseum. Juryn bestod av Anne Teikari, Markku Klami och Tanja Tiekso. Prisutdelningen 6 maj skedde i samband med vernissagen för utställningen Pehr Kalm i Sibeliusmuseum.

Freja-priset delas i fortsättningen ut vartannat år till en eller flera åboländska kulturutövare i olika branscher

Juryn motiverade sina val av vinnare på följande sätt:

Den tredelade kompositionen Tammentaival av Lauri Rautanen är enligt juryn ett skickligt skrivet och spänstigt verk med naturlig musikalisk progression och en gnutta nyklassicistisk anda. De olika texturerna och övergångarna mellan dessa är skickligt utförda.

Matti Heininens Tammen resonanssi – Pehr Kalmin muistolle beskrivs spegla samma tidlöshet som träden. Verket är komponerat för att spelas endast med pianistens vänstra hand, vilket belyser det mänskliga perspektivets begränsningar. Verkets musikaliska idé tar avstamp i pianots resonanslåda, bokstavligen i träets klang, och skapar samtidigt avstannade stunder och plats för tankar.

Martha av Mervi Kurki är enligt juryn ett sagolikt popkonstverk där den narrativa dramaturgin möter det musikaliska uttrycket. Melodierna i stycket är emotionellt evokativa och sångprestationerna beskrivs som fantastiska. De intagande harmonierna uppmanar lyssnaren att slå sig ner i musikens fantasiskog och låta sig omfamnas av de uråldriga träden.

Juryn gav hedersomnämnanden till Eva-Lott Björklund med verket Lignium Vitae, Oliver Müller med Ritual of Oak (and mistletoe) samt Antero Mentu med First Rays of the Hidden Sun.

I samband med prisutdelningen framfördes Heininens och Kurkis musikstycken.

Charlotta Green, kulturproducent vid Sibeliusmuseum, var imponerad över mängden fina tävlingsbidrag som skickades in:

– Många tävlingsbidrag höll en så hög standard att vi vill arrangera en extra konsert så att flera av bidragen kan framföras inför publik. Planeringsarbetet inleder vi hösten 2022 och ser fram emot att erbjuda publiken en chans att höra hur mycket fin musik Kalms ek inspirerat till!

Huvudbild: Vinnartrion Matti Heininen, Mervi Kurki, Lauri Rantanen

Freja-priset
Stiftelsen för Åbo Akademi skapar framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, konst och kultur. I den nordiska mytologin är Freja fruktbarhetens gudinna men har också förmågan att se in i framtiden. Personen eller personerna som tilldelas Freja-priset har på ett betydelsefullt sätt bidragit till sitt konstfält i regionen Åboland, företrädesvis på svenska, och förutses därtill ha en lovande framtid inom branschen. Freja-priset delas ut vartannat år, antingen som tävlingspris eller som erkännande. Med kultur avses konst i bred bemärkelse, såsom bildkonst, teaterkonst, ordkonst, arkitektur och musik. Första gången delas priset ut som ett kompositionspris våren 2022. Prissumman om 12 000 euro kan enligt juryns önskemål delas mellan flera mottagare.