Ralf Törngren-priset för värdefullt arbete för Åbo Akademis magisterprogram i juridik

Text: Annika Welling-Nyberg, Freja Harkke | Bild: Annika Welling-Nyberg

I maj 2022 tilldelade Stiftelsen för Åbo Akademi årets Ralf Törngren-pris till juridikstuderande Emma Långström. Emmas ihärdiga arbete som styrelseordförande för ämnesföreningen Stadga bidrog till att Åbo Akademi fick examensrättigheter på magisternivå i juridik. Ralf Törngren-priset på 6 000 euro delas ut årligen till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår.

Emmas ihärdiga arbete som styrelseordförande för ämnesföreningen Stadga bidrog till att Åbo Akademi fick examensrättigheter på magisternivå i juridik.

Emma Långström (f. 1997) växte upp i Helsingfors och inledde sina juridikstudier vid Åbo Akademi år 2019. Att det blev just juridik i Åbo var resultatet av hårt arbete och planering.

– Jag hade som mål att jag genom mitt framtida arbete skulle ha möjligheten att hjälpa andra, speciellt dem som är i en svagare ställning. En tid bollade jag med tanken att bli läkare, men en stark känsla av att vilja bekämpa orättvisa ledde mig mot juridiken. I gymnasiet besökte vi Åbo på UniYH-dagen och staden kändes genast som ett andra hem. Valet att börja studera juridik på svenska i Åbo kändes sist och slutligen väldigt naturligt.

Den bästa studiestaden

Åbos rykte som studiestad hade nått även Helsingforsbon Emma:

– För mig var det viktigt att fortsätta studierna på mitt modersmål och nyfikenheten på Finlands bästa studiestad övertygade mig att söka just till Åbo. Snabbt visade det sig att ryktet stämde!

Studietiden i Åbo har gett Emma mer än hon hade förväntat sig. Det är lätt att hitta likasinnade medstuderanden här när studerandena kommer från olika orter i Finland och samhörigheten utöver det egna ämnet skapas naturligt tack vare tvärvetenskaplig verksamhet.

– Här finns det definitivt något för alla studerande!

Som färsk studerande blev Emma direkt aktiv i ämnesföreningen Stadga. Under sina tre mellanår efter gymnasiet hade Emma hunnit samla en hel del iver och under Gulisveckan blev studerandena varmt välkomnade till ämnesföreningen.

– Vi hade helt enkelt så roligt tillsammans med stadgeiterna att jag direkt ville bli aktiv i föreningen. Som gulis blev jag först aktiv i olika kommittéer, bland annat den Akademiska kommittén, som sysslar med studerandes intressebevakning och leds av studieansvarige. Studieansvarige är den av föreningens styrelsemedlemmar som ansvarar för studierelaterade ärenden såsom intressebevakning. Magisterrätten var redan då på tapeten och det var något vi tillsammans ville kämpa för! Hoppet om bättre omständigheter för medstuderande motiverade mig att försöka påverka läget, varför jag följande år sökte posten som styrelseordförande.

Magisterprogram i juridik till Åbo Akademi

I likhet med många andra studerande upplevde Emma avsaknaden av ett magisterprogram som orättvis, eftersom juridikstuderande vid alla andra universitet per automatik har rätt att studera till magister. Det var flera som kände att det här måste åtgärdas, och detta arbete hade redan påbörjats av studerande och personal.

– Vi såg på nära håll hur studerande upplevde stress över att söka vidare till magisterutbildningar annanstans. Många kände prestationsångest över de vitsordskrav som ställs på dem som söker vidare. Vi ansåg att ett magisterprogram vid ÅA är en lösning som gynnar universitetet, studerande och hela Svenskfinland.

Under processen ledde Emma ämnesföreningen, höll kontakt till professorer och Åbo Akademis ledning samt deltog i den offentliga debatten. Tacksamt lyfter hon fram det omfattande samarbete som möjliggjorde magisterutbildningen:

– Att vi äntligen fick juristutbildningen på magisternivå är ett resultat av det unika och nära samarbetet Åbo Akademis personal och studerande emellan. ÅA:s ledning, fakultetsledningen, ämnesansvariga professorer, ämnesföreningen Stadga och studentkåren gjorde alla ett värdefullt arbete. Många engagerade studerande jobbade för det här.

Den fullskaliga juristutbildningen startar 1 augusti 2023, och Emma berättar att man i planeringen av utbildningsstrukturen lyssnar noggrant på studerandenas önskemål:

– Personalen är väldigt ivrig att höra vår åsikt och det uppskattas av oss studerande!

Den fullskaliga juristutbildningen startar 1 augusti 2023, och Emma berättar att man i planeringen av utbildningsstrukturen lyssnar noggrant på studerandenas önskemål.

Arbete på advokatbyrå och framtidsplaner

För tillfället jobbar Emma på advokatbyrå Krogerus i Helsingfors som så kallad Knowledge Management Trainee och gillar sina mångsidiga uppgifter. Att syssla med bland annat informationssökning och utredningar på olika juridiska områden gör att jobbet är intressant. Jobbet har fungerat även som ett bra stöd för studierna.

– Varje dag lär man sig något helt nytt, vilket är perfekt för en nyfiken person!

Nyfikenheten gör också att Emma inte har fastslagna framtidsplaner. För tillfället har Emma tagit en paus från föreningsverksamheten för att i stället fokusera på studier och arbete. Studerandenas intressebevakning och speciellt processen med magisterprogrammet var dock något hon verkligen tyckte om att arbeta för.

– Att arbeta för magisterrätten kändes meningsfullt och jag hoppas att jag även i framtiden kan arbeta för att minska ens en liten del av den orättvisa som förekommer här i världen – det återstår att se vad detta kommer att vara, avslutar Emma med ett skratt.