“Resorna till Åbo blir färre – men kontakterna finns kvar”

Text: Sebastian Dahlström | Bild: Linda Svarfvar, Studio Svarte

När kommerserådet Peter Boström vid årsskiftet lämnade uppdraget som delegationsordförande vid Stiftelsen för Åbo Akademi hade han verkat för stiftelsen i 20 år i följd, både i styrelsen och delegationen. För sitt långa engagemang förlänades han Akademimedaljen i silver.

Peter Boström har under en stor del av sitt liv haft en anknytning till Åbo Akademi. Under 1970-talet studerade han vid akademin, och var även lärare vid Handelshögskolan under en period. Därefter lämnade han Åbo och flyttade tillbaka till hemtrakterna i Jakobstad, och hade under många år ingen närmare kontakt till akademin eller stiftelsen.

– Men så fick jag frågan om jag ville komma med i stiftelsens styrelse. Det blev många resor, men samtidigt var det ett sätt för mig att återknyta kontakten till Åbo och alla positiva minnen från min tid vid akademin.

Peter Boström var medlem i Stiftelsen för Åbo Akademins styrelse under åren 2003–2018, de sista sex åren som ordförande. Efter styrelseuppdraget var Boström delegationens ordförande under åren 2019–2022. Ett brinnande intresse och djupt engagemang för Åbo Akademi gjorde att han stannade kvar så länge.

Peter Boström var medlem i Stiftelsen för Åbo Akademins styrelse under åren 2003–2018, de sista sex åren som ordförande.

– Man gör det här av eget intresse, för att man vill bidra med något.

Peter Boström beskriver Åbo Akademi som en del av det kitt som håller ihop det svenska i Finland. Som aktiv i affärslivet har Boström under sitt yrkesverksamma liv haft flera framträdande roller, och han är en tongivande kraft inom det österbottniska näringslivet. Trots att dragkamper mellan södra Finland och Österbotten med jämna mellanrum förekommer säger Boström att Åbo Akademi lyckats samarbeta väl i bägge regionerna.

– Åbo Akademi är det enda enspråkigt svenska universitetet i Finland. Det är viktigt att man framhåller det svenska språket och de suveräna möjligheter det erbjuder, inte minst med tanke på den nordiska dimensionen.

Anrika byggnader och ett nytt campus

Donatorernas roll har varit viktig under hela stiftelsens verksamhet. Att startkapitalet från grundandet år 1917 har förädlats till den förmögenhet stiftelsen har idag beskriver Boström som fantastiskt.

Donatorernas roll har varit viktig under hela stiftelsens verksamhet. Att startkapitalet från grundandet år 1917 har förädlats till den förmögenhet stiftelsen har idag beskriver Boström som fantastiskt.

– Stiftelsen har skött underhållet av de anrika fastigheter den äger i Åbo, och har samtidigt kunnat ge ett årligt monetärt bidrag till Åbo Akademi.

En viktig milstolpe var att Stiftelsen för Åbo Akademi lyckades behålla sin förmögenhet i och med förstatligandet av universitetet år 1981.

– När det gäller många andra universitet, till exempel Åbo universitet, så tog staten större delen.

Ett projekt som Boström särskilt gläder sig åt är stiftelsens planerade bygge av kvarteret Stjärnan, som ligger centralt på Åbo Akademis campus i hjärtat av gamla Åbo. Rivningsarbetena av sextiotalsfastigheten Gadolinia pågår, och planen är att det nya kvarteret skall stå klart i början av år 2025.

– Det som har saknats i Åbo är ett egentligt campuscentrum, där alla inom Åbo Akademi kan samlas. Kvarteret Stjärnan kommer att fylla det här behovet, säger Boström.

– Det som har saknats i Åbo är ett egentligt campuscentrum, där alla inom Åbo Akademi kan samlas. Kvarteret Stjärnan kommer att fylla det här behovet, säger Boström.

Kvarteret kallas Stjärnan efter C. L. Engels stadsplan, som han uppgjorde efter Åbo brand 1827. Här kommer många funktioner som är gemensamma för alla vid Åbo Akademi att samlas, t.ex. rådgivning och stöd av olika slag, bibliotekstjänster, restaurang, kafé, utrymmen för undervisning, grupparbeten och individuellt lärande. I kvarteret kommer även utbildningen för samhällsvetenskaper och ekonomi att verka.

Från Mannerheim till Boström

När Peter Boström i december i fjol avgick som delegationens ordförande blev han en av enbart 27 personer som förlänats Akademimedaljen i silver under förtjänsttecknets 70-åriga historia. De första medaljerna i silver tilldelades marskalk C.G. Mannerheim, president J.K. Paasikivi och mångårige utrikes- och statsminister Ralf Törngren vid Åbo Akademis 30-årsjubileum år 1948.

När Peter Boström i december i fjol avgick som delegationens ordförande blev han en av enbart 27 personer som förlänats Akademimedaljen i silver under förtjänsttecknets 70-åriga historia.

Medaljen delas ut som bemärkelse för en betydande vetenskaplig eller konstnärlig gärning, som tack för långvarigt arbete för Åbo Akademi eller för visat särskilt intresse för Åbo Akademi och dess verksamhet.

– Det var roligt och hedrande att få medaljen, och det känns värdefullt att man kom ihåg mig på det sättet. För mig representerar den mina 20 år vid stiftelsen. Nu blir resorna till Åbo färre, men det kontaktnät jag byggt upp finns kvar. Nästan dagligen pratar jag med någon från min tid i Åbo.