Silvia Gramolelli undersöker samband mellan Epstein Barr-infektion och magcancer

Text: Veronica Aspelin-Forsell | Bild: Henok Karvonen

I november 2023 tilldelades docent Silvia Gramolelli Per Brahe-priset. Hederspriset med tillhörande prissumma på 12 000 euro delas årligen ut av Stiftelsen för Åbo Akademi till en lovande forskare som aktivt avancerat i sin forskarkarriär och vars fortsatta nära anknytning till Åbo Akademi anses särskilt värdefull. Gramolelli är specialiserad på virusförmedlad transduktion av celler.

Silvia Gramolelli, docent vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, mottog hösten 2023 det prestigefyllda Per Brahe-priset. Gramolelli är den fyrtiotredje Åbo Akademi-forskaren att motta hederspriset och prissumman på 12 000 euro.

Stiftelsen för Åbo Akademi har utdelat Per Brahe-priset sedan år 1987. Prismottagaren är en lovande forskare vid Åbo Akademi, ofta med en förhållandevis färsk doktorsexamen och med ett starkt internationellt nätverk. Enligt dekan Patrik Henelius vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik uppfyller Silvia Gramolelli kriterierna med råge.

– Gramolellis forskarkarriär har varit exceptionellt framgångsrik. Hon är expert inom infektionsbiologi och virologi och har ett specialintresse för hur virusinfektioner påverkar cellulära funktioner. Forskningstemat kompletterar Åbo Akademis verksamhet inom det av Finlands Akademi finansierade flaggskeppet InFlames samt inom universitetets strategiska profilområde Lösningar för hälsa, motiverar Henelius.

– Gramolellis forskarkarriär har varit exceptionellt framgångsrik. Hon är expert inom infektionsbiologi och virologi och har ett specialintresse för hur virusinfektioner påverkar cellulära funktioner. Forskningstemat kompletterar Åbo Akademis verksamhet inom det av Finlands Akademi finansierade flaggskeppet InFlames samt inom universitetets strategiska profilområde Lösningar för hälsa, motiverar Henelius.

Prismottagaren utses av stiftelsens styrelse på förslag av en extern prisnämnd bestående av tre forskare inom olika vetenskapsområden. Priset överräcks årligen vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegations höstmöte.

Internationell forskartalang till Finland

Italienska Silvia Gramolelli doktorerade i infektionsbiologi vid tyska Hannover Medical School år 2015. Genom sin handledare professor Thomas Schulz kom hon i kontakt med professor Päivi Ojala vid Helsingfors universitet, som välkomnade Gramolelli att besöka hennes labb i Finland. Under detta forskningsutbyte erbjöds Gramolelli en postdoktoral tjänst vid Helsingfors universitet.

– Jag hade fått ett mycket positivt intryck av Finland och av forskargruppen, så jag tackade genast ja. Året därpå tilldelades jag en treårig forskningsfinansiering från Finlands Akademi, vilket säkrade min plats vid universitetet. Det här var en värdefull tid i min karriär som lade grunden för det arbete jag gör nu som forskningsledare, konstaterar Gramolelli.

– Jag är tacksam för allt stöd och för att jag under de senaste två åren fått vara en del av den välkomnande omgivningen vid Åbo Akademi. Redan från första början kände jag mig inkluderad, accepterad och integrerad i forskarsamhället, säger Gramolelli.

År 2021 flyttade Gramolelli till Åbo efter både kärleken och nya arbetsmöjligheter. Hon anslöt sig till Åbo Akademi-professorerna Lea Sistonens och John Erikssons forskargrupper. Året därpå utnämndes hon till docent i virusinfektionscellbiologi.

– Jag är tacksam för allt stöd och för att jag under de senaste två åren fått vara en del av den välkomnande omgivningen vid Åbo Akademi. Redan från första början kände jag mig inkluderad, accepterad och integrerad i forskarsamhället, säger Gramolelli.

Livsviktig cancerforskning

Silvia Gramolelli tilldelades Per Brahe-priset 2023 med anledning av sin framgångsrika forskning inom magcancer och särskilt sambandet mellan virusinfektionen Epstein Barr och den svårbotade cancerformen. Samma år erhöll hon också en dryg halv miljon euro i forskarfinansiering från Finlands Akademi, vilket säkrar kommande års viktiga arbete.

– Under de kommande åren hoppas vi alltså kunna bidra till stora framsteg i behandlingen av magcancer. Svaret är riktade terapier anpassade till de genetiska egenskaperna hos cancerns typ och skräddarsydd behandling, utvecklar Gramolelli.
Att tilldelas Per Brahe-priset beskriver Gramolelli som hedrande och bekräftande.

– Magcancer är en global utmaning som årligen skördar ungefär en miljon människors liv. Sjukdomen är utmanande att behandla på grund av dess motståndskraft mot nuvarande terapier. Mitt team undersöker magcancer med hjälp av celler tagna från patienter, som odlas i laboratoriemiljö. Genom denna innovativa metod kan vi ställa upp en fysiologiskt relevant modell som leder till bättre förståelse av cancern och därmed också hur vi kan behandla den, förklarar Gramolelli.

– Under de kommande åren hoppas vi alltså kunna bidra till stora framsteg i behandlingen av magcancer. Svaret är riktade terapier anpassade till de genetiska egenskaperna hos cancerns typ och skräddarsydd behandling, utvecklar Gramolelli.
Att tilldelas Per Brahe-priset beskriver Gramolelli som hedrande och bekräftande.

– Priset var ett viktigt erkännande av betydelsen av min forskning och jag känner mig motiverad till att fortsätta bidra både till cancerforskningen och till det bredare vetenskapliga samfundet i Åbo, avslutar Gramolelli.